Mindfulness som metode til varigt vægttab

Share

I december 2011 var jeg til foredrag med Per Brændgaard -manden bag konceptet Små Skridt og Mindful Spisning. Per beskrev, hvordan mindfulness kan benyttes til vægttab, det handler om at få opmærksomhed på sine kost- og motionsvaner, og via mindfulnessen blive mere opmærksom på sin egen automatik, da netop spisevaner er meget automatiserede.

Per beskrev, hvordan mindfulness kan bruges til at blive opmærksom på, hvorfor man overspiser og dernæst kan det give mulighed for at ændre denne vane til en sundere vane. Det handler om at finde årsagen til at der overspises, når denne årsag er fundet fx kedsomhed, trøst, nydelse, stressreduktion eller lignende kan det være lettere at opdage næste gang ens automatiske handling ville være at spise og så træffe et bevidst valg om man i denne situation ønsker at spise, eller man hellere vil vælge en anden aktivitet. Når man vælger at spise det sunde som det usunde handler det om at spise på en mindfulmåde dvs. fuldt nærværende med alle sine sanser åbne. Når man spiser med fuld opmærksomhed har man ikke brug for at spise den samme mængde, som når der spises automatisk. Derudover får man også  langt større nydelse ved at spise, da man nu smager på maden i stedet for at koncentrere sig om alt muligt andet samtidigt.

Per fortalte at denne tilgang til overvægt benyttes i USA og det er en effektiv metode!