Præstationsangst

Share

Mange frygter fremlæggelser og eksamener, de frygter at fejle og ikke leve op til egne og andres forventninger. Derfor har jeg udarbejdet forløbet Brænd igennem med din fremlæggelse og eksamen. Dette forløb er til dig, som ønsker at hvile i dig selv og stole på dig selv samt tro på, at du er god nok, præcis som du er! Fokus bliver på viden og redskaber, så du kan blive den bedste udgave af dig selv med fokus på, hvad DU ønsker. Herefter bliver det en helt anden oplevelse at fremlægge og gå til eksamen.

Inden gruppeforløbet starter, skal du og jeg have en individuel samtale. Her spørger jeg ind til dine udfordringer, og hvorfor du ønsker at deltage i dette forløb, dette for at vi sammen kan vurdere, om forløbet er noget for dig. Du har også mulighed for at stille spørgsmål, hvis du er i tvivl om noget vedrørende forløbet. Endelig vil jeg allerede i den indledende samtale stille dig nogle reflekterende spørgsmål, som du kan arbejde med, inden forløbet starter.

Forløbet er delt op i 4 sessioner, hvor vi mødes hver 14. dag. I hver session får du udleveret et skriftligt materiale omkring dagens emne, som vi gennemgår. Du får opgaver, så du kan arbejde med det, du har lært i dagens session, og dette hjemmearbejde samles der op på i næste session. I hver session vil der være øvelser, som hjælper til at skabe ro og styrke, og der vil være visualiseringsøvelser, som understøtter det teoretiske og opgaverne. Derudover bliver du en del af en facebookegruppe med de andre deltagere på holdet (6 personer) og mig. I facebookgruppen kan du få sparring mellem sessionerne.

I 1. session arbejder vi med hvilke grundlæggende behov, der skal være opfyldt for at levere en stjernefremlæggelse, vi kigger på præstationsangst ud fra et fysiologisk og psykologisk perspektiv. Vi arbejder med hvordan tanker og følelser hænger sammen, og hvordan du kan give slip på uhensigtsmæssige tanker. Endelig tager vi også fat på dine grundlæggende overbevisninger omkring dig selv, både de konstruktive og de begrænsende.

I 2. session arbejder vi videre med dine grundlæggende overbevisninger omkring dig selv her med fokus på, hvilken person du gerne vil være. Vi kigger nærmere på dit selvbillede, og hvordan du kan ændre dette. Vi arbejder med paradigmer og affirmationer.

I 3. session kigger vi nærmere på sindet, og hvordan vi bliver styret af underbevidstheden. Vi arbejder med frekvenser, da det er helt afgørende for, hvad der sker omkring dig. Vi arbejder også med, hvordan du kan løfte din frekvens. Vi arbejder med mål og comfortzonen, og endelig arbejder vi med, hvordan du kan opnå dine mål.

I 4. session arbejder vi med, hvad der styrer dig – om det er frygten for at fejle eller tilliden til, at DU kan lykkes med det, som er vigtigt for dig. Vi kigger på, om du lever ud fra dine indre værdier, eller om du bliver styret af andres meninger og holdninger.

Vi afslutter igen forløbet med en individuel samtale mellem dig og mig, her samler vi op, og jeg vejleder dig i, hvordan du kan arbejde videre ud fra, hvad du har brug for.

Hvorfor skal det være et gruppeforløb? Jeg har gennem årene haft mange forskellige gruppeforløb, både i psykiatrien hvor det har handlet om depression, ADHD og selvværd, og også privat med mindfulness. Det jeg oplever som det positive ved et gruppeforløb er, at der opstår en synergieffekt, når vi sidder flere sammen og taler om det samme emne. Vi bliver inspireret forskelligt, og når der er flere deltagere, bliver der flere til at inspirere. Ofte finder nogen også sammen, så de efter forløbet kan fortsætte med at støtte hinanden. Det kan måske virke lidt grænseoverskridende at skulle deltage i en gruppe, men min erfaring er, at det er super rart at møde andre, som har de samme udfordringer som en selv, det at se at du ikke er den eneste er også en god støtte.

Udover forløbet vil det være muligt at tilkøbe individuelle behandlinger, hvis du tidligere har haft en dårlig oplevelse, som sidder og trykker. Jeg er også uddannet krops- og øreakupunktør, og jeg tilbyder behandlinger, som kan løsne gamle dårlige oplevelser. Via terapibriller, lysbehandling på øret og evt. akupunkturnåle (hvis du ønsker nåle) og samtale kan disse dårlige oplevelser nemlig løsnes, så de ikke længere fylder for dig. Disse behandlinger kan også bookes uden fire sessioners forløbet.

Næste forløb afholdes 4 lørdage kl 9.30-11.30, den 6/4, 20/4, 4/5 og 18/5 hos Libramentis Vestergade 10 C, 8800 Viborg (foran Bones)

Introduktionspris 2200 kr, for dette får du

  • 2 x 30 min. individuel samtale
  • 4 x 2 timers undervisning
  • medlemskab af facebookgruppe med mulighed for sparring under hele forløbet
  • skriftligt materiale
  • guidede meditationer

Tilmelding via mail, SMS eller via facebook