ANBEFALING AF SELVVÆRDSGRUPPE

Share

Evaluering af gruppeforløb om selvværd.

1 Var emnerne og mængden af præsenteret stof relevant og passende?

Ja emnerne var relevante, samtidig med at emner som jeg havde udfordringer ved blev bragt

op, også emner som jeg ikke var særlig bevidst om havde direkte relation til min selvtillid og mit selvværd.

Mængden har været passende og man kunne samle op efterfølgende hvis der var noget man

ikke nåede, som skulle genopfriskes eller som man havde behov for at arbejde videre med.

Det er dejligt at man har noget at gå tilbage til, også flere måneder efter, så man ikke skal

huske det hele selv.

2 Hvor meget tid brugte du på hjemmearbejdet pr uge?

Gennemsnitligt ca. 3-3,5 timer pr. uge, dog varierede det meget, i forhold til hvilke øvelser vi

arbejdede med og hvor jeg selv havde brug for at ligge min energi. Øvelserne handlede ofte om

at finde det der passer til en selv, så nogle gange fandt man teknikken der passede meget

hurtig og derfor ikke fik arbejdet så meget med de andre teknikker.

3 Var gruppesammensætningen god?

Jeg synes gruppesammensætningen har været rigtig god og at jeg kunne spejle mig i de andre,

med hensyn til hvor jeg var, hvor jeg er og hvad jeg eventuelt kan opleve i fremtiden. Derudover

var det generelt beroligende, at man ikke var den eneste der havde de her problematikker,

hvilket også gjorde det mere trygt at snakke om og arbejde med.

4. Var antallet af sessioner passende og hvad har været meget brugbart for dig?

Det har egentlig passet meget fint i forhold til antal emner, dog tænker jeg at det kunne havde

været fordelagtigt, med en session mere for fælles at samle op på det sidste emne og evaluere.

Jeg har fået mest ud af teknikkerne og rådene, når vi i gruppen ved introduktion til emnet og

efter øvelserne har sparret med hinanden. Det bedste har været denne sparring og

erfaringsudveksling.