Mindfulnessforedrag på Folkeuniversitetet

Share

I september og oktober 2011 deltog jeg i et forløb på folkeuniversitetet i Herning omkring mindfulness. Der var 6 forskellige foredrag om mindfulness, det var utrolig inspirerende at høre forskellige forskere og eksperters fortælle om mindfulness.

1. emne havde overskriften “mindfulness – introduktion og idéhistorisk perspektivering”. Oplægget handlede om hvor mindfulness stammer fra, det er teknikker som stammer tilbage fra buddhismen og som har været brugt de sidste 2500 år.

2. emne havde overskriften “mindfulness i psykologien”. Her blev mindulness baseret kognitiv terapi introduceret og resultater af effekten af mindfulness mod depressioner blev vist.

3. emne havde overskriften “arbejdsliv og mindfulness”. Aftenen handlede om hvordan mindfulness kan benyttes i ens arbejdsliv, så man kan starte på en frisk og blive mere opmærksom på, hvor man spænder ben for sig selv.

4. emne havde overskriften “mindfulness i mødet med moderniteten: buddhisme, videnskab og wellness”. Her blev gennemgået hvordan mindfulness benyttes i forskellige kontekster og der blev fremlagt argumenter for hvorfor mindfulness er så populært for tiden.

5. emne havde overskriften “mindfulness i hjernen”. Her blev gennemgået hvordan mindfulness medfører forandringer i hjernen.

6. emne havde overskriften “kvalitet og tværfaglighed i mindfulnesstræningen” Her blev set på forskellige indgangsvinkler for at benytte mindfulness.