Author Archives: Hurup

Opfølgningskursus

Da jeg flere gange er blevet opfordret til at lave et opfølgningskursus, bliver det et kursus som jeg afholder i 2015.

Opfølgningskurset vil være for personer som har deltaget i et mindfulnesskursus hos mig eller andre steder og dermed har kendskab til mindfulness, men som ikke har fået det helt integreret i hverdagen. Kurset vil strække sig over 6 sessioner, hvor vi mødes 1 gang om måneden. Vi vil sammen lave mindfulnessøvelser og tale om, hvordan vi bedre kan integrere mindfulness i hverdagen.

Hvis du er interesseret i  oventstående kursus er du meget velkommen til at kontakte mig på mail eller telefon.

 

Mindfulnesskursus maj 2012

Jeg har valgt at blive selvstændig 1/4-12. Fremover vil jeg blandt andet udbyde mindfulnesskurser, jeg vil også tilbyde øreakupunktur og salg af kosttilskud.

Fra maj afholder jeg mindfulnesskursus. Kurset bliver et 6 sessioners mindfulnesskursus, hvor jeg udleverer skriftligt materiale om mindfulness samt en mindfulness cd, som der kan trænes efter hjemme.

Kurset  bliver afholdt ved mindst 7 deltagere, og der er plads til max 12 deltagere på et hold. Vi skal hver gang udføre forskellige mindfulnessøvelser sammen, øvelser som både består af liggende kropsscanninger, lange og korte åndedrætsmeditationer, gående meditationer samt yoga og strækkeøvelser. Nogle personer kan bedst lide de lange meditationer, og andre kan bedst lide de korte meditationer. En enkelt meditation er på blot 3 minutter og kaldes pusterummet, denne meditation er en meditation, som kan udføres alle steder, og når den er lært, kan den være utrolig effektiv.

Det man opnår ved at lære mindfulness er at blive mere nærværende. Kunne det ikke være skønt at slippe tankerne om vasketøjet, madlavningen og regningerne, når man sidder sammen med børnene? Eller få ro i tankerne, når man skal sove? Hvordan mon det vil være, hvis man nu smager på sin aftensmad, som man har brugt lang tid på at forberede eller på det chokolade, som kommer på bordet, når børnene er puttet – hvad ville der mon ske, hvis man var nærværende og smagte på chokoladen, gad vide om man så ville spise de samme mængder som før?

Kunne det ikke også være interessant at lære noget af sin egen automatik at kende? Vi har alle automatiske reaktionsmønstre i bestemte sitautioner, som ikke er de mest hensigtmæssige, fx når vi er pressede. Mange gange bliver vi vores egen værste fjende ved at forlange umådelig meget af os selv, dette sker ofte uden, at vi overhovedet er bevidste om det. Når vi lærer mindfulness, bliver vi bedre til at registrere vore tanker, som det de rent faktisk er nemlig “bare” tanker og ikke virkeligheden. Når vi får lært det, kan vi lettere løsrive os fra tankerne, sådan at tankerne ikke giver negative følelser og negative kropslige fornemmelser og flere negative tanker, som kan bevirke, at vi går og er i dårligt humør i flere timer efter en hændelse. Det bliver lettere at registrere, at nu benytter jeg mig igen af en negativ automatik og så venligt og bevidst at give slip på den, så den aktuelle hændelse får den rette opmærksomhed.

Mindfulnesskurser i psykiatrisk regi

Siden 2009 har jeg undervist i mindfulness. Jeg har været ansat hos 2 forskellige psykiatere, hvor jeg har undervist patienter i mindfulness, her har jeg primært undervist personer med depressioner, angst og opmærksomhedsforstyrrelser i form af ADHD eller ADD.

Den første psykiater jeg arbejdede for var i Viborg, her underviste jeg 12 hold i mindfulness. Den anden psykiater jeg arbejdede for var i Silkeborg, her har jeg indtil videre undervist 5 hold i mindfulness. Jeg har hermed meget stor erfaring med at undervise.

Kurset er et gruppeforløb, hvor vi mødes 10 gange 1 gang om ugen, her gang laver vi meditationsøvelser sammen, der samles op på de meditationer, som kursisterne har trænet hjemme, og jeg gennemgår teori om mindfulness. Min erfaring er, at det er meget gavnligt med et gruppeforløb, da det er yderst motiverende for den videre træning at diskutere sine erfaringer med de andre kursister.

Det kræver et vist overskud og en aktiv indsats at lære mindfulness, da der helst skal trænes 6 dage om ugen for at opnå et godt udbytte, men er man standhaftig i sin træning (som består af at arbejde med guidede meditationer), er det utroligt, hvor effektiv teknikkerne er! Man kan ikke læse sig mindfulness, det er nødvendigt med den personlige træning. Når man træner, bliver man mere nærværende i sin hverdag, og man bliver mere opmærksom på sine automatiske reaktionsmønstre. Det er netop her, at mindfulness bliver spændende – når man bliver mere opmærksom på, hvordan man reagerer i pressede situationer eller konfliktsituationer, da det kan hjælpe en til at reagere mere hensigtsmæssigt.

Mindfulness som metode til varigt vægttab

Hvad er mindfulness

I december 2011 var jeg til foredrag med Per Brændgaard -manden bag konceptet Små Skridt og Mindful Spisning. Per beskrev, hvordan mindfulness kan benyttes til vægttab, det handler om at få opmærksomhed på sine kost- og motionsvaner, og via mindfulnessen blive mere opmærksom på sin egen automatik, da netop spisevaner er meget automatiserede.

Per beskrev, hvordan mindfulness kan bruges til at blive opmærksom på, hvorfor man overspiser og dernæst kan det give mulighed for at ændre denne vane til en sundere vane. Det handler om at finde årsagen til at der overspises, når denne årsag er fundet fx kedsomhed, trøst, nydelse, stressreduktion eller lignende kan det være lettere at opdage næste gang ens automatiske handling ville være at spise og så træffe et bevidst valg om man i denne situation ønsker at spise, eller man hellere vil vælge en anden aktivitet. Når man vælger at spise det sunde som det usunde handler det om at spise på en mindfulmåde dvs. fuldt nærværende med alle sine sanser åbne. Når man spiser med fuld opmærksomhed har man ikke brug for at spise den samme mængde, som når der spises automatisk. Derudover får man også  langt større nydelse ved at spise, da man nu smager på maden i stedet for at koncentrere sig om alt muligt andet samtidigt.

Per fortalte at denne tilgang til overvægt benyttes i USA og det er en effektiv metode!

Mindfulnessforedrag på Folkeuniversitetet

I september og oktober 2011 deltog jeg i et forløb på folkeuniversitetet i Herning omkring mindfulness. Der var 6 forskellige foredrag om mindfulness, det var utrolig inspirerende at høre forskellige forskere og eksperters fortælle om mindfulness.

1. emne havde overskriften “mindfulness – introduktion og idéhistorisk perspektivering”. Oplægget handlede om hvor mindfulness stammer fra, det er teknikker som stammer tilbage fra buddhismen og som har været brugt de sidste 2500 år.

2. emne havde overskriften “mindfulness i psykologien”. Her blev mindulness baseret kognitiv terapi introduceret og resultater af effekten af mindfulness mod depressioner blev vist.

3. emne havde overskriften “arbejdsliv og mindfulness”. Aftenen handlede om hvordan mindfulness kan benyttes i ens arbejdsliv, så man kan starte på en frisk og blive mere opmærksom på, hvor man spænder ben for sig selv.

4. emne havde overskriften “mindfulness i mødet med moderniteten: buddhisme, videnskab og wellness”. Her blev gennemgået hvordan mindfulness benyttes i forskellige kontekster og der blev fremlagt argumenter for hvorfor mindfulness er så populært for tiden.

5. emne havde overskriften “mindfulness i hjernen”. Her blev gennemgået hvordan mindfulness medfører forandringer i hjernen.

6. emne havde overskriften “kvalitet og tværfaglighed i mindfulnesstræningen” Her blev set på forskellige indgangsvinkler for at benytte mindfulness.

Mindfulnesskursus på AOF i Viborg.

I september 2011 startede jeg undervisningen i mindfulness under AOF i Viborg. Der var fuldt hus, dvs 12 personer. Der var 8 kvinder og 4 mænd, den yngste på 18 år og ældste på 75 år. Mange af kursisterne havde tilmeldt sig, fordi de havde erfaringer med stress i større eller mindre grad. Et par stykker kendte også til depressionen. Nogle havde erfaringer med meditation/yoga/mindfulness fra tidligere, og andre kendte ikke noget til det i forvejen. Forløbet strakte sig over 6 uger.

Efter efterårsferien startede et ny mindfulnesshold frem til december, her var der også fuldt hus med 11 deltagere – 3 mænd og 8 kvinder i alderen 23 til 48 år.

I foråret 2012 underviste jeg også i mindfulness, her var der også stor tilslutning til kurserne, jeg kørte 2 hold igennem, også her var der et overtal af kvinder, men de mænd som deltog fik også et stort udbytte af kurset.

Mindfulnesskurserne hos AOF strakte sig over 6 uger, hvor vi mødtes 2½ time en gang om ugen. Hver gang mediterede vi sammen, og jeg gennemgik teori om mindfulness. Vi brugte også en del tid på at samle op på de meditationsøvelser, som kursisterne havde lavet hjemme, og vi fandt masser af hverdagssituationer, som vi koblede teorien op på.

En del kursister fik indført en daglig meditationspraksis, og det gav dem et stort udbytte, Flere fik en rutine med at mediteret om morgenen som dagens første aktivitet, og de beskrev, at det var meget effektivt for dem.

Jeg stoppede med at undervise på AOF , fordi jeg valgte at starte min egen virksomhed op med blandt andet mindfulness.