Mindfulnesskurser i psykiatrisk regi

Share

Siden 2009 har jeg undervist i mindfulness. Jeg har været ansat hos 2 forskellige psykiatere, hvor jeg har undervist patienter i mindfulness, her har jeg primært undervist personer med depressioner, angst og opmærksomhedsforstyrrelser i form af ADHD eller ADD.

Den første psykiater jeg arbejdede for var i Viborg, her underviste jeg 12 hold i mindfulness. Den anden psykiater jeg arbejdede for var i Silkeborg, her har jeg indtil videre undervist 5 hold i mindfulness. Jeg har hermed meget stor erfaring med at undervise.

Kurset er et gruppeforløb, hvor vi mødes 10 gange 1 gang om ugen, her gang laver vi meditationsøvelser sammen, der samles op på de meditationer, som kursisterne har trænet hjemme, og jeg gennemgår teori om mindfulness. Min erfaring er, at det er meget gavnligt med et gruppeforløb, da det er yderst motiverende for den videre træning at diskutere sine erfaringer med de andre kursister.

Det kræver et vist overskud og en aktiv indsats at lære mindfulness, da der helst skal trænes 6 dage om ugen for at opnå et godt udbytte, men er man standhaftig i sin træning (som består af at arbejde med guidede meditationer), er det utroligt, hvor effektiv teknikkerne er! Man kan ikke læse sig mindfulness, det er nødvendigt med den personlige træning. Når man træner, bliver man mere nærværende i sin hverdag, og man bliver mere opmærksom på sine automatiske reaktionsmønstre. Det er netop her, at mindfulness bliver spændende – når man bliver mere opmærksom på, hvordan man reagerer i pressede situationer eller konfliktsituationer, da det kan hjælpe en til at reagere mere hensigtsmæssigt.