Mindfulnesskursus på AOF i Viborg.

Share

I september 2011 startede jeg undervisningen i mindfulness under AOF i Viborg. Der var fuldt hus, dvs 12 personer. Der var 8 kvinder og 4 mænd, den yngste på 18 år og ældste på 75 år. Mange af kursisterne havde tilmeldt sig, fordi de havde erfaringer med stress i større eller mindre grad. Et par stykker kendte også til depressionen. Nogle havde erfaringer med meditation/yoga/mindfulness fra tidligere, og andre kendte ikke noget til det i forvejen. Forløbet strakte sig over 6 uger.

Efter efterårsferien startede et ny mindfulnesshold frem til december, her var der også fuldt hus med 11 deltagere – 3 mænd og 8 kvinder i alderen 23 til 48 år.

I foråret 2012 underviste jeg også i mindfulness, her var der også stor tilslutning til kurserne, jeg kørte 2 hold igennem, også her var der et overtal af kvinder, men de mænd som deltog fik også et stort udbytte af kurset.

Mindfulnesskurserne hos AOF strakte sig over 6 uger, hvor vi mødtes 2½ time en gang om ugen. Hver gang mediterede vi sammen, og jeg gennemgik teori om mindfulness. Vi brugte også en del tid på at samle op på de meditationsøvelser, som kursisterne havde lavet hjemme, og vi fandt masser af hverdagssituationer, som vi koblede teorien op på.

En del kursister fik indført en daglig meditationspraksis, og det gav dem et stort udbytte, Flere fik en rutine med at mediteret om morgenen som dagens første aktivitet, og de beskrev, at det var meget effektivt for dem.

Jeg stoppede med at undervise på AOF , fordi jeg valgte at starte min egen virksomhed op med blandt andet mindfulness.