Regionspsykiatrien Viborg-Skive

Anbefaling af oplæg:

Jeg valgte på en temadag at bede Birthe Visholm give et oplæg om de tanker og ideer, der ligger bag mindfulness. Birthe er rigtig god til at formidle sin store viden, så det bliver spændende og vedkommende for alle. Birthe giver mange eksempler på, hvad mindfulness kan bruges til og har mange kreative ideer til, hvordan det kan puttes ind i en travl hverdag. Sidst men ikke mindst krydrer hun det med små øvelser som giver yderligere appetit. Helt igennem et anbefalelsesværdigt oplæg.

 

Anbefaling af kursus:

Efter et fantastisk oplæg, på en temadag for 20 medarbejdere, valgte jeg ret hurtigt at købe et helt kursus til medarbejderne. Dette af forskellige årsager. Både jeg og medarbejderne var begejstrede. At arbejde i Regionspsykiatrien betyder, at der er en konstant stor arbejdsbelastning, rigtig mange bolde i luften samtidig og konstant mange forandringer og dermed stor risiko for udvikling af stress. Det er derfor overordentlig vigtigt, at lære en metode til at finde ro og en måde at være tilfreds med egen arbejdsindsats, selvom man aldrig når at blive færdig. For mig som leder, er det af stor betydning at medarbejderne trives i deres hverdag, og i hvert fald ikke bliver syge af at gå på arbejde.

Jeg valgte at tilbyde medarbejderne kurset gratis, men det skulle foregå i deres fritid. Dette idet jeg mener det kræver motivation, man er nød til at investere i at lære mindfulness, og samtidig kan jeg ikke som leder tvinge nogen til at bruge det.

Det at mindfulness kan puttes ind alle steder i din hverdag, uden det kræver at du skrifter tøj, sidder i skrædder stilling eller anden form for opvarmning, var også vigtigt for mig. Det kan være 2 minutter eller en halv time.

Jeg deltog selv i kurset sammen med 10-20 medarbejdere. Det var en super god oplevelse, der hver gang medførte nye refleksioner og erkendelser. Jeg er helt sikker på, at hele gruppen blev klogere på sig selv, hvornår skal jeg passe på og hvilke øvelser er gode for mig. Vi talte også om, hvornår kan vi lige gøre de forskellige øvelser. Vi havde 8 rigtig gode, lærerige, sjove aftener sammen, som også rent socialt gav rigtig meget godt, der kan bruges i hverdagen. Både det at det var sjovt, men vi fik jo også fortalt hvornår bliver det svært for mig. Jeg håber så, at vi i fremtiden kan hjælpe hinanden med at huske, at nu er det vist lige, vi skal suge luft ind og bare være….så vi passer på hinanden og os selv.

Vi har efterfølgende indført 2 x 5 min. Mindfulness øvelser i løbet af ugen, som ligger på faste tidspunkter, hvilket jeg også håber hjælper os med at huske det, vi har lært.

Det har helt klart været en gevinst for arbejdspladsen, og jeg vil meget gerne anbefale det til andre arbejdspladser.

Anna Kirstine Goul, Funktionsleder, Reginspsykiatrien Viborg-Skive