Litteratur om mindfulness

Litteratur om mindfulness:

* Jon Kabat-Zinn (1990). Full Catastrophe Living, Using the Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress, Pain, and Illness.New York, Dell Publishing.

* Jon Kabat-Zinn (2005). Wherever you go, there you are: mindfulness meditation for everyday life. London: Piatkus. Findes også i en dansk oversættelse

* Jon Kabat-Zinn (2005). Coming to our senses: healing ourselves and the world through mindfulness. London: Piatkus

* Jon Kabat-Zinn, Mark Williams, Teasdale. Bevidst nærvær – en vej ud af depression – på dansk (2008)

* Eckhart Tolle (2006). Lev I nuets kraft: meditationer og øvelser – på dansk ved Klaus Gormsen. Valby: Borgen (Reproset), 2006

* Åsa Nilsonne (2005). Bevidst nærvær: hvem er det, der bestemmer i dit liv? – oversat af Vibeke Sandber: Dansk Psykologisk Forlag, (Narayana Press, Gylling)

* Rebecca Crane. Mindfulness Based Cognitive Therapy

* Anna Kåver. Accept – at leve et liv, ikke vinde en krig. Dansk psykologsik Forlag 2005

* Morten Hecksher, Louise Nielsen og Jacob Piet (2010). Mindfulness manual til træning i bevidst nærvær. Hans reitzels forlag

* Charlotte Mandrup (2010). Mindfulness i hverdagen. Politikens forlag