Forskning om mindfulness

Forskning:

Mindfulness er en meditationsmetode, som har rødder i den zenbuddhistiske tradition, den findes nu i en vestlig form renset for religiøsitet og bruges af læger og psykologer i patientbehandlingen som alternativ eller supplement til medicinering og samtalebehandling.

Mindfulness har gennem de sidste 30 år i stigende grad vundet udredelse i Vesten. Det oprindelige behandlingsprogram, Mindfulness Baseret Stressreduktion (MBSR) er udviklet af læge Jon Kabat-Zinn i USA i 1979 til mestring af stress, angst og kroniske smerter.

Efterfølgende har Zindel V. Segal (Toronto), Mark Williams (Oxford) og John Teasdale (Cambridge) i 1990´erne udviklet behandlingsprogrammet til forebyggelse ved tilbagevendende depressioner. Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi (MBCT). Effekten af MBCT er dokumenteret ved randomiserede kliniske forsøg på universitetsafdelinger i Canada og England.

I dag er mindfulness et område, som der bliver forsket meget indenfor såvel nationalt som internationalt, og effekten bliver beskrevet mange steder. For at nævne nogle af stederne vil jeg fremhæve at forskere fra Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab ved Aarhus Universitet, med lektor Peter Vestergaard- Poulsen i spidsen sammen med Vækstcentret i Nr. Snede har fundet 2 områder i hjernen, som forandrer sig efter længere tids meditation. Det ene område findes i frontallappen. Det er et område, vi bruger til at fornemme, hvordan vi selv går og har det. Hos stressede personer mindskes aktiviteten præcis i dette område. Det andet område findes i ”den forlængede rygmarv”, og det er et kontrolcenter, som forbinder kroppen med den øvrige del af hjernen. Det er også her vores hjerterytme, åndedræt og blodtryk styres og her vores immunsystem kontrolleres. For yderligere information se under menuen ”Links”

Ved meditation mindskes mængden af stresshormonet cortisol, og meditation øger en persons evne til at koncentrere sig i stressede situationer, og gør personen bedre til at kontrollere automatiske reaktioner og i stedet handle opmærksomt og velovervejet. Tilsyneladende kan meditation hjælpe med at holde hjernen i topform. Normalt bliver hjernemassen nemlig mindre med alderen samtidig med at koncentrationsevnen bliver dårligere, ”men hos folk, der har mediteret i 3 år mindskes den næsten ikke, og koncentrationsevnen er den samme” siger Peter Vestergaard- Poulsen. Hvis du ønsker at læse mere se under menuen ”Links”.

I 1998 undersøgte Kabat-Zinn et al effekten af guidede mindfulnessøvelser over for personer med moderat til svær psoriasis, og her fandt man at gruppen, der samtidig med lysterapi eller fotokemoterapi havde fået guidede mindfulness-instruktioner fik betydelig hurtigere bedring af huden sammenlignet med dem, som ikke havde fået mindfulnessinstruktioner.

Hvis du ønsker at læse mere om forskning indenfor mindfulness, kan jeg henvise til Morten Sveistrup Heckshers bog ”Mindfulness manual til træning i bevidst nærvær” Hans Reitzels forlag 2010, her er et kapitel som omhandler forskning i mindfulness.

På internettet har jeg fundet en stor samlet oversigt over forskning indenfor området. Se under menuen ”Links” – Forskning om meditation og mindfulness.

Gigtforeningens psykolog Diana June Pedersen anbefaler mindfulness til gigtramte se igen under menuen ”Links”.